Skip to content Skip to footer

NAŠE VIZE

Bojujeme za prospěch rozvoje celé České republiky.

PŘIDEJ SE K NÁM

Podpořte naši iniciativu a připojte se k odběru novinek.

NÁŠ CÍL

Žádáme vládu, aby naplnila své programové prohlášení a podpořila další rozvoj samospráv.

SPOLEČNÝ SIGNÁL

Vyšleme společně jasný signál směrem k vládě.

HLAS SAMOSPRÁV

Jsme lidé, které napříč politickým spektrem spojuje zkušenost s dlouhodobou prací na úrovni místních a krajských samospráv. Územní samosprávy jsou nedílnou součástí vládního sektoru a podílí se na vytváření hodnot, celkové spotřebě a velké míře veřejných investic, které jsou významnou součástí tvorby tuzemského HDP. Bohužel v posledních letech, především však nyní po schválení tzv. konsolidačního balíčku, dochází k ohrožení pozice samospráv z hlediska jejich financování, a to i přes to, že obecní i krajské samosprávy prokázaly, že jsou výrazně lepšími hospodáři, než stát samotný a zajistily významný rozvoj svého území a péči o kvalitu života svých občanů.

Proto více než 20 let po uskutečnění reformy veřejné správy založené mimo jiné na její decentralizaci a dekoncentraci považujeme za správné upozornit na aktuální rizika, kterým samosprávy čelí schválením konsolidačního balíčku.

Činíme tak jako lidé, kteří získali mandát od občanů ve městech, obcích a krajích, jelikož dopady vládních návrhů se budou našich občanů přímo i nepřímo dotýkat. Rozvoj krajů, měst a obcí vnímáme jako jeden z nezastupitelných prvků rozvoje celé České republiky.

Naším cílem je, aby Vláda České republiky naplnila své aktualizované programové prohlášení a podpořila další rozvoj samospráv, investic do regionální ekonomiky a kvality života v našich regionech. Proto jsme připravili Říjnovou výzvu samospráv, ve které jsou popsány všechny podstatné body vysvětlující naše konání ve prospěch měst, obcí, krajů, a tím také celé České republiky.

Jsme přesvědčeni, že se s naším návrhem ztotožňují právě zástupci místních samospráv, a proto bychom chtěli směrem k vládě vyslat jasný signál podpořený peticí podepsanou právě těmi, kterých se vládní kroky týkají. Jsme připraveni jednat ve prospěch nalezení konstruktivního řešení a pevně věříme, že Vláda České republiky zodpovědně přistoupí k našim návrhům ve prospěch rozvoje celé České republiky.

Martin Netolický, zástupce iniciativy

Připojte se k naší iniciativě

  Novinky iniciativy

  Zástupci iniciativy

  My, níže uvedení představitelé krajů, měst a obcí České republiky, jakožto zástupci územních samosprávných celků, vyzýváme Vládu ČR a obě komory Parlamentu ČR, aby naplnily své dlouhodobě slibované závazky vůči samosprávám, jež spoluutváří základ demokratického právního státu. 

  Martin Netolický

  hejtman Pardubického kraje

  Jan Horník

  Starosta Božího Daru, emeritní místopředseda Senátu

  Marek Hrvol

  Primátor Mostu, zastupitel Ústeckého kraje

  Jan Paparega

  Senátor, emeritní primátor Mostu, radní města

  Jiří Štěpán

  starosta Rokytnice v Orlických horách, emeritní hejtman Královéhradeckého kraje

  Miroslav Krčil

  Radní Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství, starosta Hlinska

  Michael Canov

  Starosta Chrastavy, senátor za obvod č. 34 – Liberec

  Petr Fiala

  Starosta Letohradu, senátor za obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí

  Petr Michal

  advokát, člen představenstva Hospodářské komory ČR

  Hlasy od samospráv

  Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.